Jesteś w: Home Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe dla kierowców do kat. C lub D prawa jazdy  to  35 godzin teorii.

Szkolenie przeprowadzane jest metodą  e-learningu (przy komputerze) – pod nadzorem trenera/ wykładowcy w dowolnym dla kursanta tempie nauczania.

OSK Janusz Materek spełnił wymagania wynikające z Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy Prawo o ruchu drogowym i uzyskał zaświadczenie nr 005Ł z dnia 3 stycznia 2014 roku o wpisie do rejestru przedsiębiorstw prowadzących Ośrodek szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy.

Szkoleniu podlega każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy osób i rzeczy w zakresie prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E.

Wymagania te bezwzględnie dotyczą kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

  •  D1, D1+E oraz D, D+E – po 10.09.2008 roku
  • C1, C1+E oraz C, C+E – po 10.09.2009 roku

W okresie przejściowym, dla kierowców posiadających prawa jazdy przed w/w datami, wprowadzono harmonogram umożliwiający stopniowe spełnianie nowych wymagań.

Kierowcy wykonujący przewozy drogowe (aktualnie zatrudnieni lub powracający do zawodu oraz posiadający kurs na przewóz osób lub rzeczy) zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy zgodnie z terminami przedstawionymi w tabeli:

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie:
prawa jazdy kategorii D1 lub D
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii D1 lub D
Do 31 grudnia 1980 r. 10 września 2009 r.
1 stycznia 1981 r. – 31 grudnia 1990 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1991 r. – 31 grudnia 2000 r. 10 września 2011 r.
1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2005 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2006 r. – 10 września 2008 r. 10 września 2013 r.
Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień wzakresie:
prawa jazdy kategorii C1 lub C.
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii C1 lub C.
Do 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1981 r. – 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
1 stycznia 1996 r. – 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
1 stycznia 2006 r. – 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.
  • Kierowca, który nie posiada kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskał po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii C lub D w/w terminach, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy.
  • Kierowca, któremu upłynęła data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E lub D,D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe.
  • Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.

Program szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39B1 Ustawy o transporcie drogowym.

Zajęcia obejmują szkolenie w zakresie:

Kształcenie zawodowe kierowców w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

  • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa przez kierowców,
  • umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
  • umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;

Kształcenie zawodowe kierowców w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;
Kształcenie zawodowe kierowców w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;
Kształcenie zawodowe kierowców w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
Program jednego szkolenia okresowego obejmuje 5 modułów w tym 3 obowiązkowe oraz 2 uzupełniające. Jeden moduł trwa 7 godzin.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
2. Stosowanie przepisów,
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,
4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
5. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem.

Szkolenia okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

 

Uwaga! Wszyscy kierowcy zobowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawo jazdy. Kierowca, który nie ukończy szkolenia okresowego i nie uzyska odpowiedniego wpisu w prawo jazdy, nie może wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania wpisu do dokumentu: prawo jazdy.
Zapisz się na kurs

Call Now Button