Jesteś w: Home Kategoria CE

Kategoria CE

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C+E jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 21 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a zdawać egzamin 1 miesiąc przed
2) posiadanie prawa jazdy kat. B i C,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Zapisz się na kurs

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
3) fotografia
Fotografia kolorowa 3,5 x 4,5 cm, na wprost, bez nakrycia głowy.
4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
6) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, WORD zaktualizuje Twój PKK.
7) odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

osk_janusz_materek_3dtrip_pl_17Egzaminy na kat. C+E realizowane są na samochodzie ciężarowym:
STAR LE 12.220 z przyczepą “MADO TP 2 CP 08” typ tandem z plandeką;
MAN TGL 12.240 z przyczepą “KONAR JG2” typ tandem z plandeką
DAF

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: zadania egzaminacyjne na placu manewrowym

Pytania i odpowiedzi


Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii C+E?
Kategoria C+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu
  • zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy,
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Zapisz się na kurs

Call Now Button