Jesteś w: Home ADR – towary niebezpieczne

ADR - towary niebezpieczne

Kurs ADR początkowy, podstawowy (P) 500 zł.
w zakresie przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas  

Przeszkolenie powinny odbyć osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych: kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

Zapisz się na kurs

Czas trwania kursu podstawowego:
24 godziny lekcyjne ( 3 dni  teoria po 8h + 2h. praktyka -pierwsza pomoc łącznie 26h.  – kurs dokształcający początkowy,

Kurs ADR podstawowy kończy się egzaminem (forma testowa) 30 pytań.
Do zaliczenia egzaminu wymagane jest min. 20 prawidłowych odpowiedzi.

ABY ROBIĆ UPRAWNIENIA NA CZĘŚCI SPECJALITYCZNE TRZEBA POSIADAĆ CZĘŚĆ PODSTAWOWĄ

 

Kurs ADR specjalistyczny – przewóz w cysternach  (SC)   250 zł

Specjalistyczne szkolenie kursowe w zakresie przewozu w cysternach powinni przejść kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych powyżej 1000 l  lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m³ (450 l ), kierowcy pojazdów – baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m³ oraz kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub wieloelementowych kontenerach   do gazu MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m³ na jednostkę transportową. Do przewozu cieczy, gazów, materiałów sproszkowanych lub granulowanych, butli, zbiorników rurowych, wiązek butli, bębnów ciśnieniowych.

Czas trwania kursu specjalistycznego:
16 godzin lekcyjnych (2 dni  teoria po 8h +1h. praktyka –  pierwsza pomoc łącznie 17h. kurs dokształcający początkowy,
Kurs ADR specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa) 18 pytań.
Do zaliczenia egzaminu wymagane jest min. 12 prawidłowych odpowiedzi.

Szkolenie można rozpocząć składając nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem kursu następujące dokumenty:

  • zgłoszenie uczestnictwa,
  • kserokopię prawa jazdy,
  • kserokopię ważnego (przed upływem terminu ważności) zaświadczenia ADR – dotyczy tylko uczestników kursów specjalistycznych oraz kierowców ubiegających się o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia ADR,dowód uiszczenia opaty za kurs

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kursanta 21 lat oraz posiadanie prawa jazdy min. Kat. B
Kursant może rozpocząć kurs na rok przed wygaśnięciem uprawnień,
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest frekwencja uczestnictwa w zajęciach nie mniejsza niż 75%,
OSK ma maksymalnie 5 dni po zdanym egzaminie na wydanie zaświadczenia,
Zaświadczenie ADR przesyłane jest na adres podany przez kursanta w terminie do 7 dni od dnia uzyskania wyniku pozytywnego z  egzaminu,
Kursant po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie posiada uprawnienia ważne 5 lat,
Kursant do egzaminu przystąpić może w terminie do 6 m-cy od ukończenia szkolenia ( również poprawkowi ),
Starych zaświadczeń nie trzeba wymieniać do 2017r.
Kurs dokształcający uznaje się za ukończony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nim uczestnicząca zda egzamin przed dwuosobową komisją egzaminacyjną,
Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

*Pełny tekst Ustawy o ADR
Zapisz się na kurs

Call Now Button