Zapytania ofertowe

Sieradz, dnia 19 grudnia 2016 r.

Załącznik do zapytania ofertowego na prowadzenie badań lekarskich w ramach projektu

„Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego” współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kryteria oceny oferty i wagi punktowe:

– cena wykonania zamówienia – oceniana w skali punktowej 1-10, waga 60%

– zasoby kadrowe-liczba zatrudnianych lekarzy posiadających uprawnienia do badań z zakresu transportu – oceniany w skali punktowej 1-10, waga 20%

– lokalizacja – odległość siedziby oferenta od miejsca realizacji projektu– oceniany w skali punktowej 1-10, waga 20%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za cenę ofertową:

(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt. x 60%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów.

Sposób obliczania oceny za zasoby kadrowe:

(liczba lekarzy oceniana/liczba lekarzy najwyższa) x 10 pkt. x 20%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2 punkty.

Sposób obliczania oceny za lokalizację:

(liczba kilometrów najniższa/liczba kilometrów oceniana) x 10 pkt. x 20%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2 punkty.


Sieradz, dnia 19 grudnia 2016 r.

Załącznik do zapytania ofertowego na prowadzenie badań psychologicznych w ramach projektu

„Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kryteria oceny oferty i wagi punktowe:

– cena wykonania zamówienia – oceniana w skali punktowej 1-10, waga 60%

– zasoby kadrowe-liczba zatrudnianych psychologów posiadających uprawnienia do badań z zakresu psychologii transportu – oceniany w skali punktowej 1-10, waga 20%

– lokalizacja – odległość siedziby oferenta od miejsca realizacji projektu– oceniany w skali punktowej 1-10, waga 20%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za cenę ofertową:

(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt. x 60%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów.

Sposób obliczania oceny za zasoby kadrowe:

(liczba psychologów oceniana/liczba psychologów najwyższa) x 10 pkt. x 20%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2 punkty.

Sposób obliczania oceny za lokalizację:

(liczba kilometrów najniższa/liczba kilometrów oceniana) x 10 pkt. x 20%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2 punkty.


Sieradz, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzenie badań lekarskich w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Ofertę można przekazać do 29 grudnia 2016 w jeden z poniższych sposobów:

 • dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać e-mailem na adres: oskmaterek@tlen.pl
 • przesłać faxem na nr : 43/ 8227355

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Pobierz zapytanie ofertowe na dysk – dokument PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie badań lekarskich w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”


Sieradz, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzenie badań psychologicznych w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Ofertę można przekazać do 19 grudnia 2016 w jeden z poniższych sposobów:

 • dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać e-mailem na adres: oskmaterek@tlen.pl
 • przesłać faxem na nr : 43/ 8227355

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Pobierz zapytanie ofertowe na dysk – dokument PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie badań psychologicznych w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”


Sieradz, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa dostępu do szkoleń kierowców metodą e-learning niezbędnych do realizacji projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Ofertę można przekazać do 29 grudnia 2016 w jeden z poniższych sposobów:

 • dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać e-mailem na adres: oskmaterek@tlen.pl
 • przesłać faxem na nr: 43/ 822-73-55

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Pobierz zapytanie ofertowe na dysk – dokument PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa dostępu do szkoleń kierowców metodą e-learning niezbędnych do realizacji projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”


Sieradz, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup gaśnic niezbędnych do realizacji projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Ofertę można przekazać do 29 grudnia 2016 w jeden z poniższych sposobów:

 • dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać e-mailem na adres: oskmaterek@tlen.pl
 • przesłać faxem na nr : 43/ 8227355

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Pobierz zapytanie ofertowe na dysk – dokument PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup gaśnic niezbędnych do realizacji projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”


Sieradz, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa szkoleniowa na płycie poślizgowej w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Ofertę można przekazać do 29 grudnia 2016 w jeden z poniższych sposobów:

 • dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać e-mailem na adres: oskmaterek@tlen.pl
 • przesłać faxem na nr : 43/ 8227355

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Pobierz zapytanie ofertowe na dysk – dokument PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa szkoleniowa na płycie poślizgowej w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”


Sieradz, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego ”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Ofertę można przekazać do 29 grudnia 2016 w jeden z poniższych sposobów:

 • dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek ul. POW 46, 98-200 Sieradz
 • przesłać e-mailem na adres: oskmaterek@tlen.pl
 • przesłać faxem na nr : 43/ 8227355

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Pobierz zapytanie ofertowe na dysk – dokument PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”

Call Now Button