Opis projektu

Aktualności

Zapytania ofertowe

Harmonogram wsparcia

Projekt unijny zawód kierowcy

 

baner_eu

“Zawód kierowcy szansą na zmianę kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Wartość dofinansowania 729.225.00 zł

Głównym celem projektu jest dostarczenie kompleksowych kwalifikacji zawodowych w sektorze transportu umożliwiających przeciwdziałanie brakom kadrowym w kształceniu zawodowym 6 kobietom i 104 mężczyznom z terenu województwa łódzkiego w okresie od 1.01.2017r. do 31.10.2018r.
Grupę docelową stanowić będą: 6 kobiet i 104 mężczyzn z terenu woj. łódzkiego, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B lub C i z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać swą kandydaturę drogą telefoniczną, elektroniczną, jak również osobiście, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie www i w biurze projektu. Priorytetowo traktowane podczas rekrutacji są kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Dodatkowe 20 osób zostanie umieszczone na liście rezerwowej.
Projekty podzielony jest na kilka modułów, każdy z kierowców, w zależności od posiadanej obecnie kategorii, będzie mógł skorzystać w jednej z dwóch form wsparcia:
– zadanie 1,3,4 (dla osób posiadających kat. B) lub
– zadanie 2,3,4 (dla osób posiadających kat. C)

Zadanie 1 – Organizacja szkolenia prawa jazdy kat. C

Kursanci zostaną podzieleni na 5 grup (łącznie 80 osób), kurs rozpocznie przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich. Każdy kursant zostanie wyposażony w płytę z materiałami. Każda grupa odbędzie 20h zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą indywidualnie 30h/os. Po zakończeniu zajęć wyznaczone i opłacone zostaną terminy egzaminów państwowych. Ukończenie kursu umożliwi zdobycie kwalifikacji kierowcy kategorii C, co uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Zadanie 2 – Organizacja szkolenia prawa jazdy kat. C+E

Kursanci zostaną podzieleni na 2 grupy (łącznie 30 osób), kurs rozpocznie przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich. Każdy kursant zostanie wyposażony w podręcznik. Zajęcia praktyczne odbywać się będą indywidualnie 25h/os. Po zakończeniu zajęć wyznaczone i opłacone zostaną terminy egzaminu państwowego. Ukończenie kursu umożliwi zdobycie kwalifikacji kierowcy kategorii C+E, co uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.

Zadanie 3 – Organizacja szkolenia Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. C

Kurs rozpocznie przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich. Każdy kursant zostanie wyposażony w podręcznik, który umożliwi mu powtórzenie i utrwalenie omówionego materiału. Zajęcia teoretyczne prowadzone metodą e-learningu pod nadzorem trenera-wykładowcy. Każdy uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach praktycznych 10h/os, w tym każdy uczestnik odbędzie 1h szkolenia na płycie poślizgowej równą dwóm godzinom jazdy na symulatorze. Następnie wyznaczony zostanie termin egzaminu. Kursanci otrzymują Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Łódzkiego, co oznacza zdobycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy. Ostatnim etapem będzie uiszczenie opłaty administracyjnej za wydanie prawa jazdy i uzyskanie wpisu kod 95 w dokumencie, co upoważnia do pracy w charakterze kierowcy.

Zadanie 4 – Organizacja kursu ADR Podstawy i cysterny

Kurs ADR Podstawy i cysterny ma za zadanie przygotować kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowych materiałów niebezpiecznych w cysternach. Jednym z celów jest również omówienie istniejących zagrożeń oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań po zaistniałym wypadku. Kurs obejmie wszystkich kursantów, 48h/grupę i zakończy się egzaminem państwowym oraz wydaniem zaświadczenia obowiązującego w większości krajów UE.

Call Now Button