Jesteś w: Home Kursy nauki jazdy

Kursy nauki jazdy

Obecnie OSK Janusz Materek oferuje szkolenia na następujących typach pojazdów:

Kategoria Uprawnia do kierowania Teoria Praktyka Wiek Egzamin państwowy w Word Badanie lekarskie Badanie psychologiczne
AM – motorower (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) – czterokołowiec lekki (którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) 10 godz. 10 godz. 14 lat Teoria – 30zł
Jazda – 140zł
TAK
A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 – motocykl trójkołowy o mocy nie przekraczającej 15 kW -pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM 30 godz. 20 godz. 16 lat Teoria – 30zł
Jazda – 180zł
TAK
A2 – motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 KW -motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW – pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM 30 godz. 20 godz. 18 lat Teoria – 30zł
Jazda – 180zł
TAK Jak ma A1 to brak teorii i 20 godz. praktyki
A – motocykl – pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM 30 godz. 20 godz. 24 lata Teoria – 30zł
Jazda – 180zł
TAK Jak ma A2 to 10godz praktyki
B – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu i motocykla – zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w lit. Oraz przyczepy lekkiej 30 godz. 30 godz. 18 lat Teoria – 30zł
Jazda – 140zł
TAK  Jak ma B1 nie zdaje teorii i ma 20 godz. praktyki
BE – pojazdem określonym odpowiednio w prawo jazdy kat. B, Club D, łącznie z przyczepą(przyczepami), dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekroczyć 3,5t 20 godz. 15 godz. 18 lat Teoria —-
Jazda – 200zł
TAK Nie zdaje się teorii
C1 – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej3,5 t i nieprzekraczającej 7,5t z wyjątkiem autobusu – zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. oraz z przyczepy lekkiej 20 godz. 20 godz. 18 lat Teoria – 30zł
Jazda – 170zł
TAK TAK
C – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. z wyjątkiem autobusu -zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. oraz z przyczepy lekkiej 20 godz. 30 godz. 21 lat Teoria – 30zł
Jazda – 200zł
TAK TAK
C1+E – zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kat. C1 i przyczepy 20 godz. 20 godz. 18 lat Teoria ——-
Jazda – 245zł
TAK TAK
C+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawo jazdy kat. B, Club D, łącznie z przyczepą(przyczepami) 20 godz. 25 godz. 21 lat Teoria ——
Jazda – 245zł
TAK TAK
D – autobus – zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. oraz z przyczepy lekkiej ( kat B ) Przy kat. C 20 godz. 20 godz. 60 godz. 40 godz. 24 lata Teoria – 30zł
Jazda – 200zł
TAK TAK
D1 – autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m – zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. oraz przyczepy lekkiej 20 godz. 30 godz. 21 lat Teoria – 30zł
Jazda – 170zł
TAK TAK
D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii D łącznie z przyczepą 20 godz. 25 godz. 24 lata Teoria ——
Jazda – 245zł
TAK TAK
D1+E – zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy. 20 godz. 20 godz. 21 lat Teoria ——
Jazda – 245zł
TAK TAK

 

Zobacz jak wygląda egzamin teoretyczny

Call Now Button