Jesteś w: Home Kategoria AM

Kategoria AM

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. AM jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 14 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a zdawać egzamin 1 miesiąc przed
2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Zapisz się na kurs

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
2) fotografia
Fotografia kolorowa 3,5 x 4,5 cm, na wprost, bez nakrycia głowy.
3) numer PKK
Udaj się z rodzicem lub opiekunem do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
4) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
5) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK.
6) odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

 

am_pojazdEgzamin na kategorię AM prowadzony jest motorowerem:
skuter YAMAHA Neo’s T4 pojemność 49,45cm3 (automatyczna skrzynia biegów)
skuter Romet ZK 50

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: zadania egzaminacyjne na placu manewrowym

Podczas egzaminu praktycznego na kat. AM realizuje się te same zadania, które zaplanowane są dla kat. A, z tą różnicą, że:

  • nie jest realizowane zadanie „ominięcie przeszkody”
  • nie jest realizowane zadanie „hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu”
  • zadanie „hamowanie awaryjne” nie musi być realizowane przy prędkości co najmniej 50 km/h

Pytania i odpowiedzi:


Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?
Kategoria AM uprawnia do kierowania:

  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Zapisz się na kurs

Call Now Button