Jesteś w: Home Nowy Start 3

Nowy Start 3

Celem głównym jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 120 (60K, 60M) osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 10 os. z niepełnosprawnością poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej do 31.07.2021 r.

Działania projektowe obejmują:
1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
2. Doradztwo psychologiczne
3. Poradnictwo zawodowe
4. Prawa jazdy Kat B.
5. Szkolenia komputerowe
6. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych (sprzedawca, przedstawiciel handlowy, opiekun osoby starszej)
7. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych (kierowca zawodowy kat C i C+E)
8. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży
9. Praca socjalna

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.
Wartość projektu: 2 058 41,40 zł
Kwota dofinansowania: 1 955 139,32 zł

Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS – lider projektu
Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek – partner projektu

Dowiedz się więcej

Call Now Button