Jesteś w: Home Kategoria D+E

Kategoria D+E

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D+E jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 24 lata, kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a zdawać egzamin 1 miesiąc przed
2) posiadanie prawa jazdy kat. B i D,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Zapisz się na kurs

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
3) fotografia
Fotografia kolorowa 3,5 x 4,5 cm, na wprost, bez nakrycia głowy.
4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
6) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Na egzamin kat. D+E musisz zapewnić we własnym zakresie zestaw pojazdów spełniający wymagania (przystosowany do szkolenia i egzaminowania).
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, WORD zaktualizuje Twój PKK.
7) odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Pytania i odpowiedzi


Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii D+E?
Kategoria D+E uprawnia do kierowania:

  • autobusem
  • zestawem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy,
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Zapisz się na kurs

Call Now Button