Jesteś w: Home Kierowca zawodowy

Kierowca zawodowy

Aktualności

Deklaracja uczestnictwa

 

baner_eu

„Kierowca zawodowy”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Celem głównym jest dostarczenie kompleksowych kwalifikacji zawodowych w sektorze transportu umożliwiających przeciwdziałanie brakom kadrowym w kształceniu zawodowym 6 kobietom i 114 mężczyznom z terenu województwa łódzkiego w okresie od 1.12.2018r. do 30.11.2020r.

Projekty podzielony jest na kilka modułów, każdy z kierowców, w zależności od posiadanej obecnie kategorii, będzie mógł skorzystać w jednej z dwóch form wsparcia:

  1. Organizacja szkolenia prawa jazdy kat. C i C+E, Organizacja szkolenia Kwalifikacja
    Wstępna Przyspieszona kat. C
  2. Organizacja szkolenia prawa jazdy kat. C+E, Organizacja szkolenia Kwalifikacja Wstępna
    Przyspieszona kat. C

Grupę docelową stanowić będą: 6 kobiet i 114 mężczyzn z terenu woj. łódzkiego, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B lub C i z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać swą kandydaturę drogą telefoniczną, elektroniczną, jak również osobiście, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie www i w biurze projektu. Priorytetowo traktowane podczas rekrutacji są kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Dodatkowe 20 osób zostanie umieszczone na liście rezerwowej.

Zadanie 1 – Organizacja szkolenia prawa jazdy kat. C i C+E

Kursanci zostaną podzieleni na 6 gr. po 15 os. Kurs rozpocznie przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich. Każdy kursant zostanie wyposażony w płytę z materiałami dydaktycznymi. Każda gr. odbędzie 20h zajęć teoretycznych, łącznie 120h. Zajęcia praktyczne odbywać się będą indywidualnie 20h/os. Po zakończeniu zajęć wyznaczone i opłacone zostaną terminy egz. państwowych oraz ewentualnie egz.poprawkowe. Ukończenie kursu umożliwi zdobycie kwalifikacji kierowcy kategorii C, co uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Jednocześnie z kursem kat. C rozpocznie się kurs prawa jazdy kat. C+E. Każdy kursant zostanie wyposażony w podręcznik. Zajęcia praktyczne odbywać się będą indywidualnie 25h/os. Po zakończeniu zajęć wyznaczone i opłacone zostaną terminy egz. państwowego. Ukończenie kursu umożliwi zdobycie kwalifikacji kierowcy kategorii C+E, co uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B,C i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E.

Zadanie 2 – Organizacja szkolenia prawa jazdy kat. C+E

Dla osób posiadających kat.C zorganizowane będą grupy na kat. C+E. Kursanci zostaną podzieleni na 2 gr. po 15 os., kurs rozpocznie przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich. Każdy kursant zostanie wyposażony w podręcznik. Zajęcia praktyczne odbywać się będą indywidualnie 25h/os. Po zakończeniu zajęć wyznaczone i opłacone zostaną terminy egz. państwowego oraz ewentualnie egz.poprawkowe. Ukończenie kursu umożliwi zdobycie kwalifikacji kierowcy kategorii C+E, co uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B,C i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E.

Zadanie 3 – Organizacja szkolenia Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. C

Kursanci zostaną podzieleni na 8 gr. po 15 os., kurs rozpocznie przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich. Każdy kursant zostanie wyposażony w podręcznik, który umożliwi mu powtórzenie i utrwalenie omówionego materiału. Zajęcia teoretyczne prowadzone metodą e-learningu (szczegóły w uzasad.kosztów) pod nadzorem trenera- wykładowcy w OSK dla 8 gr. 15os., 130h teorii/gr (w godzinach otwarcia ośrodka, by umożliwić godzenie z życiem rodzinnym i zawodowym 8:00-19:00). Łączna ilość godz. teoretycznych dla wszystkich uczestników 1040h (8 grup x 130h). Każdy uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w zaj. praktycznych 8h/os. oraz każdy uczestnik odbędzie 1h szkolenia na płycie poślizgowej równą dwóm godzinom jazdy na symulatorze.

Następnie wyznaczony zostanie termin egzaminu oraz opłacona zostanie komisja przeprowadzającą egzamin oraz ewent. egzamin poprawkowy. Kursanci otrzymują Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez Wojewodę Łódzkiego, co oznacza zdobycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy. Ostatnim etapem będzie uiszczenie opłaty administracyjnej za wydanie prawa jazdy i uzyskanie wpisu kod 95 w dokumencie, co upoważnia do pracy w charakterze kierowcy.

Call Now Button