Jesteś w: Home Kategoria B96

Kategoria B96

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B (96) jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a zdawać egzamin 1 miesiąc przed
2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Zapisz się na kurs

Dla tej kategorii szkolenie nie jest wymagane.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
2) fotografia
Fotografia kolorowa 3,5 x 4,5 cm, na wprost, bez nakrycia głowy.
3) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
4) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, WORD zaktualizuje Twój PKK.
5) odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Do pobrania: zadania egzaminacyjne na placu manewrowym

Pytania i odpowiedzi


Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii B z kodem 96?
Kategoria B z kodem 96 uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
  • zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 t, składającym się z pojazdu samochodowego  poniżej 3,5t., z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Zapisz się na kurs

Call Now Button