Jesteś w: Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST JANUSZ MATEREK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JANUSZ MATEREK Z SIEDZIBA W SIERADZU, UL. P.O.W. 46,98-200 SIERADZ, NIP: 827-110-44-60, REGON: 730-137-082.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:
E-MAIL: OSKMATEREK@TLEN.PL TEL: 603 457 323

Administrator Danych przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji oferowanych usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, realizacją umowy, dla celów podatkowych, a także dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów szczególnych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizacji oferowanych usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODOJ), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit, c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, m.in. obowiązków wynikających z art 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez strony trzecie, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wskazana podstawa prawna dotyczy dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością realizacji usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym realizacji umowy.

W przypadku części świadczonych przez Nas usług marketingowych, podstawą przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie art, 6 ust, 1 lit, a RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe są przekazywane:

 • podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
 • podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,
 • podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych klientów,
 • podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom podatkowym, a także podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również w związku z realizacją obowiązków wynikających z art, 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, wskazane dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania przez Państwa zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne  (session cookies) Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • stałe (persistent cookies). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Call Now Button