Kierowca zawodowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, mile widziane również Panie!

Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek w Sieradzu informuje o naborze osób do projektu „Kierowca zawodowy”. W ramach projektu realizowane będą bezpłatne kursy:
– prawo jazdy kat. C i C+E,
– prawo jazdy kat. C+E,
– kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. C

dla 6 kobiet i 114 mężczyzn z terenu woj. łódzkiego, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B lub C (w zależności od rodzaju wsparcia) i z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Priorytetowo traktowane podczas rekrutacji są:
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe 20 osób zostanie umieszczone na liście rezerwowej.

Każdy spełniający kryt. formalne (21 lat, prawo jazdy kat.B lub C, złożony formularz rekrutacyjny) otrzyma 10 pkt, osoby traktowane priorytetowo po 5 pkt za każde spełnienie warunku premiującego. Każda osoba będzie mogła wybrać termin realizacji szkolenia, by móc pogodzić realizację kursu z życiem prywatnym i zawodowym. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać swą kandydaturę drogą telefoniczną, elektroniczną, jak również osobiście. Formularz rekrutacyjny jest dostępny zarówno na stronie www jak i w biurze projektu. Projekt będzie realizowany do listopada 2020r.

Pobierz deklarację uczestnictwa: Deklaracja uczestnictwa Kierowca Zawodowy